adresa:

Areál Zemedaru
Poprad /Východ/
058 01
SLOVAKIAtel.-fax:

052 773 4133

mob.:

0905 219 403


e-mail:

info@umeleckezam.sk